© 2007-2017 Спортна федерация на глухите в България. Всички права запазени!
ЗА НАС

[ документи ]
±
Обща информация
Спортна федерация на глухите в България е юридическо лице в обществена полза.  Федерацията е правоприемник на учредената през 1993 г. Българска спортна организация на глухите. Основна задача на федерацията е развитието на спорта сред хората с увреден слух. Приоритет на федерацията е укрепване здравето на хората със слухово увреждане чрез използването на физически упражнения и спорт. Както и участие на националните отбори в олимпийски игри, световни първенства, европейски първенства и купи.
Федерацията има изграден структури - спортни клубове в 10 града в страната. В тези клубове редовно спортуващите членове  са около 1600 души.
СФГБ е член на Европейската спортна организация на глухите - EDSO и Международния комитет за спорт на глухите - ICSD.

[ история ]
[ хронология на олимпийските игри ]
Управленска структура
ОБЩО СЪБРАНИЕ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
КЛУБОВЕ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Николай Николов
Председател
Николай Бозев
Изпълнителен директор
Ангел Кремов
член
Веселин Хрисчев
член
Михаил Пейчев
член
Йордан Божилов
член
Сашо Йовков
член
Спортна федерация на глухите в България има официално издадена Лицензия за извършване на спортна дейност №000054 от 05.06.2005 г. от тогавашното Министерство на младежта и спорта. Тази лицензия важи до 05.06.2009 г.
Документът може да се види в раздел "За нас" - документи.

ЛИЦЕНЗИЯ
Христо Станойчев
заместник-председател
Николай Чернев
член
Web Page Maker, create your own web pages.