© 2007 Спортна федерация на глухите в България. Всички права запазени!
НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
МЪЖЕ
Слънчезар Христов Цанков
старши треньор
Людмил Кресимиров Гетов
състезател
Георги Антонов Антов
състезател

Димитър Георгиев Карчев
състезател

Теодор Жеков  Жеков
състезател

Иван Антонов Антов
състезател

ЖЕНИ
Пенчо Танев Ириков
старши треньор
Гергана Стоянова Баръмова
състезател
Силвия Арсова Чапкънова
състезател

Габриела Димитрова Колицова
състезател

Боряна Димитрова Георгиева
състезател
БАДМИНТОН
Пенчо Танев Ириков
старши треньор