© 2007 Спортна федерация на глухите в България. Всички права запазени!
ВРЪЗКИ
Международн комитет за спорт на глухите ICSD
Европейската спортна организация на глухите EDSO
ДАМС
Държавна Агенция за Младежта и Спорта
Български Олимпийски Комитет
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ