© 2007-2017 Спортна федерация на глухите в България. Всички права запазени!
ВРЪЗКИ
Международн комитет за спорт на глухите ICSD
Европейската спортна организация на глухите EDSO
ММС
Министерство на Младежта и Спорта
Български Олимпийски Комитет
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ