© 2007 Спортна федерация на глухите в България. Всички права запазени!
ЧЛЕНОВЕ
СКГ гр. ПЛОВДИВ
Председател                Георги Христев Георгиев
Адрес                            ул. Пере Тошев №7а Пловдив 4000
Телефон                        0898711727, 0888325960

СКГ гр. ДУПНИЦА
Председател                Петър Асенов Тричков
Адрес                           ул. Иван Рилски №117
Телефон                      (0701) 24782, 0899089620

СКГ гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Председател                Димитър Тодоров
Адрес                           ул. Кирил и Методий №49
Телефон                        0889525953

СКГ гр. БУРГАС
Председател        Георги Костадинов
Адрес                Община Бургас, ул. Александровска №26
Телефон                0889300843

СКГ БОУЛИНГ  гр. СОФИЯ
Председател                Георги Стефанов Стефанов
Адрес                           ул. Денкоглу №12-14, София 1000
Телефон                        (02) 9817722/ 9865994

СКГ   гр. СТАРА ЗАГОРА
Председател                Георги Димитров Прандев
Адрес                            бул. Руски №18 А
Телефон                        0888601504

СКГ  гр. СОФИЯ
Председател                Михаил Пейчев
Адрес                             ул. Денкоглу №12-14
Телефон                        (02) 9817722

СКГ  гр. СОФИЯ
Председател                Михаил Пейчев
Адрес                             ул. Денкоглу №12-14
Телефон                        (02) 9817722

СКГ  гр. СОФИЯ
Председател                Михаил Пейчев
Адрес                             ул. Денкоглу №12-14
Телефон                        (02) 9817722

СКГ  гр. СОФИЯ
Председател                Михаил Пейчев
Адрес                             ул. Денкоглу №12-14
Телефон                        (02) 9817722

СКГ  гр. СОФИЯ
Председател                Михаил Пейчев
Адрес                             ул. Денкоглу №12-14
Телефон                        (02) 9817722

СКГ  гр. СОФИЯ
Председател                Михаил Пейчев
Адрес                             ул. Денкоглу №12-14
Телефон                        (02) 9817722

СКГ  гр. СОФИЯ
Председател                Михаил Пейчев
Адрес                             ул. Денкоглу №12-14
Телефон                        (02) 9817722

СКГ  гр. СОФИЯ
Председател                Михаил Пейчев
Адрес                             ул. Денкоглу №12-14
Телефон                        (02) 9817722

СКГ  гр. СОФИЯ
Председател                Михаил Пейчев
Адрес                             ул. Денкоглу №12-14
Телефон                        (02) 9817722