© 2007 Спортна федерация на глухите в България. Всички права запазени!
СПОНСОРИ
Спортна Федерация на Глухите в България благодари от сърце на всички свои спонсори и приятели, които подпомагат нейната дейност!
Община
Стара Загора
Община
Бургас
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ