© 2007-2016 г. Спортна федерация на глухите в България. Всички права запазени!
НАЦИОНАЛЕН ОТБОР
Илиян Илиев
състезателПламен Иванов Дончев
състезателАнгел Асенов Кремов
състезателИван Василев Ангелов
състезател
Христо Павлов
състезателТеодор Георгиев Стефанов
състезателИван Радостинов Иванов
състезателРусин Асенов Русинов
състезател
Денислав Йорданов Чамишки
старши треньор - кл. стилСтойко Христов Николов
старши треньор - св. стилСветослав Миленков
треньор
БОРБА